Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-tucHiển thị tất cả

Bao lì xì Materline

Hơn 80%  Tết Cổ Truyền là phải có bao lì xì tặng nhau Bao lì xì là ấn phẩm truyền thống của công ty  In Phạm Khôi , chúng tôi sản xuất tại chỗ có máy dán sản xuất, việc in bao lì xì tại nơi có xưởng sẽ làm giảm giá thành cho các quý khách, Bao lì xì truyền thống của cô… Đọc thêm

Bao lì xì thủ công

Hơn 80%  Tết Cổ Truyền là phải có bao lì xì tặng nhau Bao lì xì là ấn phẩm truyền thống của công ty  In Phạm Khôi , chúng tôi sản xuất tại chỗ có máy dán sản xuất, việc in bao lì xì tại nơi có xưởng sẽ làm giảm giá thành cho các quý khách, Bao lì xì truyền thống của … Đọc thêm

Bao lì xì dập nổi

Hơn 80%  Tết Cổ Truyền là phải có bao lì xì tặng nhau Bao lì xì là ấn phẩm truyền thống của công ty  In Phạm Khôi , chúng tôi sản xuất tại chỗ có máy dán sản xuất, việc in bao lì xì tại nơi có xưởng sẽ làm giảm giá thành cho các quý khách, Bao lì xì truyền thống của cô… Đọc thêm

Bao lì xì giấy mỹ thuật

Hơn 80%  Tết Cổ Truyền là phải có bao lì xì tặng nhau Bao lì xì là ấn phẩm truyền thống của công ty  In Phạm Khôi , chúng tôi sản xuất tại chỗ có máy dán sản xuất, việc in bao lì xì tại nơi có xưởng sẽ làm giảm giá thành cho các quý khách, Bao lì xì truyền thống của cô… Đọc thêm

Bao lì xì C150 cán màng mờ truyền thống

Hơn 80%  Tết Cổ Truyền là phải có bao lì xì tặng nhau Bao lì xì là ấn phẩm truyền thống của công ty In Phạm Khôi , chúng tôi sản xuất tại chỗ có máy dán sản xuất, việc in bao lì xì tại nơi có xưởng sẽ làm giảm giá thành cho các quý khách, Bao lì xì truyền thống của cô… Đọc thêm

Liên hệ
Chat Zalo: 0599 8888 61
Chat Facebook
0906900021
Chat hỗ trợ
Chat ngay